De CO₂ aflaatboom?

Isaac met de boom die hij 3 jaar eerder plantte (Ghana)

Een retourtje Thailand met een gezin kost meer CO2 uitstoot dan een jaar gasverbruik voor verwarming en warmwater voor dat zelfde gezin. We weten dat onze reislust gevolgen heeft voor de aarde. Langzaam wordt het de mensheid duidelijk, dat de westerse manier van leven grote invloed heeft op het klimaat wereldwijd met grote gevolgen voor alles wat leeft en op de leefomgeving van het nageslacht van dier en mens. We gaan graag op vakantie naar verre oorden. Nemen we in onze beslissingen ook onze impact op het klimaat mee?

De NOS bracht de laatste tijd een aantal vlogs uit over permafrost naar aanleiding van een recent onderzoek. Klimaatverandering versnelt door het smelten van permafrost. Het gevolg: er komt nog meer methaan (CH4) vrij. Op klimaatconferenties slaan wereldleiders de handen ineen met het doel beleid te ontwikkelen, dat de klimaatverandering een halt moet toeroepen. Tegelijk wordt technologie ontwikkeld om zonder of met zo weinig mogelijk impact onze leefwijze voort te kunnen zetten. Veel landen bereiden wetgeving voor, opdat er uitstootvrije auto’s komen. We willen bijna overal zonnepanelen en windmolens plaatsen. Dit alles om onze groeiende behoefte aan vervoer en energie te bevredigen zonder dat we ons gedrag behoeven te veranderen.

Daar waar het nog niet zo ver is, dat er voldoende emissie vrije energie beschikbaar is, kunnen we onze uitstoot compenseren via organisaties als Trees for all, Fair Climate Fund en Climate Stewards. Zij financieren met de compensaties projecten die de CO2 uitstoot ongedaan maken door bijvoorbeeld boomaanplantprojecten. Bomen hebben CO2 nodig voor hun groei en geven zuurstof terug aan de lucht. Met CH4 wordt dat een stuk lastiger.

Climate Stewards wil niet alleen compenseren, zij wil vooral minderen. Als het effect van menselijk handelen op klimaatverandering klein genoeg is, wil zij zich zelfs opheffen. Zo ver is het nog lang niet en tot die tijd biedt Climate Steward projecten aan waar CO2 gecompenseerd wordt. Momenteel ondersteunen we projecten in Ghana, Kenia en Mexico.

In Ghana werken we samen met scholen en lokale gemeenschappen die zorg dragen voor inheemse bomen die koolstof opslaan en zuurstof teruggeven. Ook verbeteren deze groepen het levensonderhoud door agro-bosbouw en bosproducten, waardoor ook de biodiversiteit herstelt. Daarnaast financieren we de milieuclubs van de scholen. In Kenia is Paradigm onze partner (Gold Standard geaccrediteerd) en zij bieden efficiënte houtovens, water filters en solar lampen aan. In Mexico is Scolel’te onze partner (Plan Vivo geaccrediteerd) en zij ondersteunen kleine boerenbedrijven met agro-bosbouw, herbebossing en het onderhouden van de bossen. Het gaat dus om meer dan alleen compensatie van onze uitstoot, ook om het verbeteren van leefomstandigheden van degenen die het zwaarst de gevolgen dragen van ons gedrag. Is compenseren bij Climate Stewards aflaat of een bijdrage aan een betere wereld? Wij zijn overtuigd van het laatste. Maar oordeel zelf: https://www.climatestewards.nl/

Bert van der Woerd

 Facebooktwitter