In samenwerking met de African Pastors Fellowship en de Baptist Union of Uganda financiert Climate Stewards 6 kleine kerken in afgelegen gebieden, om inheemse bomen te planten bij hun kerk. De kerken zijn geselecteerd op basis van de geschiktheid van het land en de ervaring en toewijding van de predikant en kerkleden.

Site bezoek bij de Mmembe Baptist Church

In samenwerking met een lokale bosbouwdeskundige hebben 10 kerken vragenlijsten ingevuld over landeigendom, bodemtype, bestaand landgebruik, veiligheid van de jonge bomen, beschikbaarheid van water, enz. Climate Stewards ondersteunde de kerken om een plan te ontwerpen met daarin een mix van permanente en commerciële bomen. Daarna vulde ze Cquestr, onze online calculator voor koolstofvastlegging, in om uit te rekenen hoeveel koolstof waarschijnlijk wordt opgenomen door de boomaanplant.

Op basis van deze resultaten zijn 6 kerken geselecteerd voor dit proefproject. De voorbereidingen en aanplant zijn in april 2019 gestart.