Introductie

We willen de privacy beschermen van bezoekers van onze website en allen die interactie hebben met Climate Stewards. In dit beleid wordt uiteengezet hoe wij jouw persoonlijke gegevens zullen behandelen.

Wat voor informatie verzamelen jullie?

We kunnen op onze website de volgende soorten van persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken:

(a) informatie die je ons verstrekt bij het gebruik van onze website of voor het inschrijven op onze digitale nieuwsbrief (naam en e-mailadres).
(b) informatie die verkregen wordt met betrekking tot communicatie met ons of via onze website.
(c) alle andere persoonlijke informatie die je kiest om naar ons te sturen;

Voordat je de persoonlijke gegevens van een andere persoon aan ons bekend maakt, moet je toestemming van die persoon krijgen op zowel de openbaarmaking als de verwerking van die persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

Hoe gebruiken jullie persoonsgegevens?

Persoonlijke informatie via onze website aan ons verstrekt, zullen gebruikt worden voor de doeleinden vermeld in dit beleid of op de betreffende pagina’s van de website. We zullen niet, zonder je expliciete toestemming, je persoonsgegevens delen met derde partijen voor marketing van derde partijen. Op onze website zijn verschillende manieren waarop je ons informatie kan geven:

Contact

We hebben een contactformulier op onze website waarmee ons direct berichten kunnen worden gestuurd. Wij gebruiken de gegeven informatie om je te antwoorden.

Doneren

Wanneer je geld doneert aan Climate Stewards via onze Doneer pagina maak je gebruik van iDEAL via Buckaroo. Buckaroo geeft ons de details van je donatie.

Nieuwsbrief

Je kunt je via onze website inschrijven voor de nieuwsbrief. Je e-mailadres wordt toegevoegd aan de maillijst. We sturen je een keer per maand een nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief.

Carbon footprint calculator

Onze calculator staat op een apart domein (footprintr.me) en heeft een eigen privacy beleid.

Hoe gaan jullie om met financiële informatie?

Alle financiële transacties op onze website worden afgehandeld door onze payment services provider, Buckaroo. Je kunt het privacybeleid van de aanbieder lezen op https://www.buckaroo.nl/over-ons/veiligheid/. We zullen alleen informatie met Buckaroo delen die nodig is voor de verwerking van betalingen via onze website, voor het terugbetalen van deze betalingen en voor het omgaan met klachten en vragen met betrekking tot deze betalingen en terugbetalingen.

Maken jullie persoonsgegevens openbaar?

Wij zullen alleen jouw persoonlijke gegevens openbaar maken aan onze medewerkers, ambtenaren, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in dit beleid genoemde doelen.

Wij kunnen jouw persoonlijke informatie openbaar maken:
(a) in de mate dat wij daartoe worden verplicht door de wet;
(b) in verband met een lopende of toekomstige gerechtelijke procedures;
(c) in het kader van onze wettelijke rechten (waaronder het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van de preventie van fraude en het verminderen van kredietrisico’s) vast te stellen, te oefenen of te verdedigen;
(d) van elke persoon waarvan zeer aannemelijk is dat deze persoon betrekking heeft tot een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit voor het openbaar maken van die persoonlijke informatie waarbij, naar onze mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit redelijkerwijs kan verzoeken om de openbaarmaking van die persoonlijke informatie.

Waar slaan jullie persoonsgegevens op?

Informatie die we verzamelen, kunnen worden opgeslagen en verwerkt en overgedragen tussen elk van de landen waarin wij werken om ons in staat te stellen de informatie in overeenstemming met dit beleid te kunnen uitvoeren.

Hoe lang bewaren jullie informatie?

Persoonlijke gegevens die wij verwerken voor de doeleinden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is of langer dan we bij wet verplicht zijn. We zullen documenten met persoonlijke informatie alleen langer bewaren:
(a) als we denken dat de documenten bij lopende of toekomstige juridische procedures van belang kunnen zijn; en
(b) om onze wettelijke rechten vast te stellen, te oefenen of te verdedigen (waaronder het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van de preventie van fraude en het verminderen van kredietrisico’s).

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

De afhandeling van betalingen via deze website doen wij niet zelf, maar wordt gedaan door Buckaroo.
Wij zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van jouw persoonlijke informatie te voorkomen.
Je erkent dat de overdracht van informatie via internet inherent onveilig is, en we kunnen niet de beveiliging garanderen van de gegevens die worden verzonden via internet.

Hoe weet ik wat jullie van mij weten?

Je kunt ons opdracht geven om je te voorzien van alle persoonlijke informatie die wij over je bewaren. Het is belangrijk dat je jezelf kan identificeren (vb met een fotokopie van jouw paspoort (eventueel jouw BSN en foto onleesbaar gemaakt)).
Wij kunnen persoonlijke informatie die je aanvraagt achterhouden voor zover toegestaan door de wet.
Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die wij over je hebben gecorrigeerd of bijgewerkt moet worden.

Wat kan ik doen als ik niks meer van jullie wil ontvangen?

Je mag ons op elk gewenst moment vragen jouw persoonlijke gegevens niet voor marketing doeleinden te verwerken. Neem daarvoor contact met ons op en we zullen je verzoek binnen 7 werkdagen verwerken.

Derde partij websites

Onze website bevat hyperlinks naar, en details van, websites van derde partijen. We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en uitvoering van derde partijen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Strikt noodzakelijk cookies mogen we plaatsen, maar voor anderen is je toestemming nodig. Naast onze eigen cookies, kunnen derden cookies plaatsen.
Cookies van andere website staan ons toe:
– bezoekers te tracken met behulp van Google Analytics via MonsterInsights.
– YouTube video’s te laten zien in onze website
– de invulvelden op onze website te beveiligen met reCAPTCHA van Google

Onze gegevens

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Climatestewards Ltd.
Wij zijn, als onderdeel van A Rocha Nederland, aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Climate Stewards Nederland is onderdeel van A Rocha Nederland, Leonorestraat 11, 3816 SR Amersfoort.
Je kunt contact met ons opnemen door te schrijven naar het hierboven genoemde adres, door het gebruik van het contactformulier op onze website of per e-mail aan info@climatestewards.nl.