Privacy

1. Introductie

1.1 We zijn toegewijd aan de bescherming van de privacy van bezoekers van onze website; in dit beleid wordt uiteengezet hoe wij jouw persoonlijke gegevens zullen behandelen.

2 Het verzamelen van persoonlijke informatie

2.1 We kunnen de volgende soorten van persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken:

(a) informatie over jouw computer en over jouw bezoeken aan en het gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres, geografische locatie, het type browser en versie, besturingssysteem, verwijzing bron, duur van het bezoek, bekeken pagina’s en website navigatie paden);

(b) informatie die je ons verstrekt bij het registreren op onze website (met inbegrip van jouw e-mailadres);

(c) informatie die je aan ons verstrekt met het doel je te abonneren op onze e-mailberichten en / of nieuwsbrieven (met inbegrip van jouw naam en e-mailadres);

(e) informatie bij gebruik van de diensten op onze website, of die wordt gegenereerd in de loop van het gebruik van deze diensten (met inbegrip van het tijdstip, de frequentie en het patroon van de dienst gebruik) die je aan ons verstrekt;

(f) informatie met betrekking tot de aankopen die je maakt van onze diensten of andere transacties die je via onze website invoert;

(g) informatie die je plaatst op onze website voor publicatie op het internet (inclusief jouw gebruikersnaam, jouw profiel foto’s en de inhoud van jouw berichten);

(h) informatie vervat in of in verband met enige communicatie die je naar ons of via onze website stuurt (met inbegrip van de communicatie-inhoud en meta data in verband met de communicatie); en

(i) alle andere persoonlijke informatie die je kiest om naar ons te sturen;

2.2 Voordat je de persoonlijke gegevens van een andere persoon aan ons bekend maakt, moet je toestemming van die persoon krijgen op zowel de openbaarmaking als de verwerking van die persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

3 Het gebruik van jouw persoonlijke gegevens

3.1 Persoonlijke informatie via onze website aan ons verstrekt, zullen gebruikt worden voor de doeleinden vermeld in dit beleid of op de betreffende pagina’s van de website.

3.2 Wij kunnen jouw persoonlijke gegevens gebruiken om:

(a) onze website en organisatie te administreren;

(b) onze website voor je te personaliseren;

(c) diensten op onze website voor je beschikbaar te maken;

(g) je non-marketing commerciële communicatie toe te sturen;

(h) je meldingen die je specifiek hebt gevraagd te sturen;

(i) je onze e-mail nieuwsbrief te sturen, als je die hebt aangevraagd (je kunt ons ten alle tijde vragen je van de mailinglijst af te halen);

(j) je marketing communicatie toe te sturen met betrekking tot onze organisatie waarvan wij denken dat het voor je interessant kan zijn, per post of, waar specifiek overeengekomen, via e-mail of een vergelijkbare technologie (je kunt ten alle tijdens met ons contact opnemen als je niet meer marketing communicatie wilt ontvangen);

(k) statistische gegevens over onze gebruikers te verstrekken aan derden (maar die derden zal niet in staat zijn om elke individuele gebruiker van die informatie te identificeren);

(l) vragen en klachten van of over je met betrekking tot onze website te behandelen;

(m) onze website veilig te houden en fraude te voorkomen;

3.3 Indien je persoonlijke gegevens in dient voor publicatie op onze website, zullen we die informatie publiceren in overeenstemming met de licentie verleent door u.

3.4 We zullen niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, jouw persoonlijke gegevens delen met derden in het kader van hun of een andere derde partij directe marketing.

3.5 Alle op onze website de financiële transacties worden afgehandeld door onze payment services provider, Buckaroo. Je kunt het privacybeleid van de aanbieder lezen op https://www.buckaroo.nl/over-ons/veiligheid/. We zullen alleen informatie met onze betaaldiensten provider delen in de mate die nodig is voor de doeleinden van de verwerking van betalingen die je via onze website, het terugbetalen van deze betalingen en het omgaan met klachten en vragen met betrekking tot deze betalingen en terugbetalingen.

4 Openbaarmaking van persoonlijke informatie

4.1 Wij kunnen jouw persoonlijke gegevens aan een van onze medewerkers, ambtenaren, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers bekend maken, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in dit beleid genoemde doelen.

4.2 Wij kunnen jouw persoonlijke informatie openbaar maken:

(a) in de mate dat wij daartoe worden verplicht door de wet;

(b) in verband met een lopende of toekomstige gerechtelijke procedures;

(c) in het kader van onze wettelijke rechten (waaronder het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van de preventie van fraude en het verminderen van kredietrisico’s) vast te stellen, te oefenen of te verdedigen;

(d) van elke persoon waarvan zeer aannemelijk is dat deze persoon betrekking heeft tot een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit voor het openbaar maken van die persoonlijke informatie waarbij, naar onze mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit redelijkerwijs kan verzoeken om de openbaarmaking van die persoonlijke informatie.

5. Internationale gegevensoverdracht

5.1 Informatie die we verzamelen, kunnen worden opgeslagen en verwerkt en overgedragen tussen elk van de landen waarin wij werken om ons in staat te stellen de informatie in overeenstemming met dit beleid te kunnen uitvoeren.

5.2 Persoonlijke gegevens die je op onze website publiceert of voor publicatie op onze website zijn beschikbaar, via het internet, in de hele wereld. We kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke informatie door anderen niet voorkomen.

5.3 Je verklaart uitdrukkelijk de overdracht van persoonlijke informatie in dit artikel 5 beschreven.

6 Behoud van persoonlijke informatie

6.1 Dit artikel 6 legt uit ons beleid en de procedure van het bewaren van gegevens, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het behoud en de verwijdering van persoonlijke informatie.

6.2 Persoonlijke gegevens die wij verwerken voor enig doel of de doeleinden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor dat doel of die doeleinden is.

6.3 Onverminderd de overige bepalingen van artikel 6, zullen we de documenten (met inbegrip van elektronische documenten) die persoonlijke gegevens te bewaren:

(a) in de mate dat wij daartoe verplicht worden door de wet;

(b) als we geloven dat de documenten aan alle lopende of toekomstige juridische procedures van belang kunnen zijn; en

(c) in het kader van onze wettelijke rechten (waaronder het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van de preventie van fraude en het verminderen van kredietrisico’s) vast te stellen, te oefenen of te verdedigen.

7 Veiligheid van jouw persoonlijke gegevens

7.1 Wij zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van jouw persoonlijke informatie te voorkomen.

7.2 Wij zullen alle persoonlijke informatie opslaan die je op onze beveiligde (een wachtwoord en-firewall beschermd) servers plaatst.

7.3 Alle elektronische financiële transacties via onze website worden beschermd door encryptie technologie.

7.4 Je erkent dat de overdracht van informatie via internet inherent onveilig is, en we kunnen niet de beveiliging garanderen van de gegevens die worden verzonden via internet.

7.5 Je bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat je gebruikt voor toegang tot onze website; we zullen je niet vragen om jouw wachtwoord (behalve wanneer je inlogt op onze website).

8 Wijzigingen

8.1 Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door de publicatie van een nieuwe versie op onze website.

8.2 Je dient deze pagina af en toe te controleren om ervoor te zorgen je tevreden bent met eventuele veranderingen in dit beleid.

9 Jouw rechten

9.1 Je kunt ons opdracht geven om je te voorzien van alle persoonlijke informatie die wij over je bewaren; verstrekking van dergelijke gegevens zal worden onderworpen aan:

(a) de betaling van een vergoeding (momenteel vastgesteld op (maximaal) € 4,50); en

(b) de levering van passend bewijs van jouw identiteit (voor dit doel accepteren we een kopie van jouw paspoort (eventueel jouw BSN en foto onleesbaar gemaakt).

9.2 Wij kunnen persoonlijke informatie die je aanvraagt achterhouden voor zover toegestaan door de wet.

9.3 Je mag ons op elk gewenst moment vragen jouw persoonlijke gegevens niet voor marketing doeleinden te verwerken.

9.4 In de praktijk zul je meestal ofwel van tevoren uitdrukkelijk akkoord gaan met ons gebruik van jouw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, of wij zullen je voorzien van de mogelijkheid om af te zien van het gebruik van jouw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

10 Websites van derden

10.1 Onze website bevat hyperlinks naar, en de details van, websites van derden.

10.2 Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en de praktijken van derden.

11 Aanpassing van de informatie

11.1 Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die wij over je hebben gecorrigeerd of bijgewerkt moet worden.

12. Cookies

12.1 Onze website maakt gebruik van cookies, zie hier.

13 Onze gegevens

13.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Climatestewards Ltd.

13.2 Wij zijn, als onderdeel van A Rocha Nederland, aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

13.3 Climate Stewards Nederland is onderdeel van A Rocha Nederland, Leonorestraat 11, 3816 SR Amersfoort.

13.4 Je kunt contact met ons opnemen door te schrijven naar het hierboven genoemde adres, door het gebruik van het contactformulier op onze website of per e-mail aan info@climatestewards.nl.