Vive le climat! Vive le monde!

Paris Climate Change Conference - November 2015

Het klimaatverdrag van Parijs is gesloten!
Credit: UNFCCC (Flickr), rechten: creative commons
.

Het vernieuwde klimaatverdrag is daar. Het belangrijkste onderdeel is een maximale temperatuurstijging van minder dan 2 ⁰C gemiddeld wereldwijd, met een gewenst maximum van 1,5 ⁰C stijging. En tegelijk beloven overheden hun best te doen de nadelige invloeden van klimaatverandering te beperken en menselijke verstoring van het klimaatsysteem door de uitstoot van broeikasgassen te voorkomen. Dit moet dan wel weer in een tijdbestek gebeuren dat leefomgevingen van planten, dieren en mensen zich op natuurlijke wijze kunnen aanpassen aan klimaatverandering, zodanig dat voedselproductie niet in gevaar komt en economische ontwikkeling op duurzame wijze kan doorgaan. Passende financiële middelen moeten hiervoor in ruime mate beschikbaar gemaakt worden.

Al met al een veel belovende doelstelling die 195 overheden moeten gaan waarmaken in de komende decennia. Elk land mag het concreet maken, waarbij samenwerking cruciaal is, bijv. in EU verband. Het klimaatverdrag houdt ook in dat een systeem wordt opgezet dat de uitkomst van maatregelen meet. Elke 5 jaar wordt de broeikasgas uitstoot van landen gemeten en vergeleken met de plannen, beoordeeld en vastgezet totdat de doelstelling is bereikt.

O.a. organisaties als Tearfund, A Rocha, Climate Stewards, Climate Care Takers, Lausanne MovementKerk in Actie, Greenpeace, WNF hebben gedurende de COP21 aangedrongen op een maximum van 1,5 ⁰C stijging en uitfaseren van fossiele energie. Dat is waar deze organisaties lawaai voor zullen blijven maken. Het feit dat de grens niet 2 ⁰C is maar minder stijging is mede te danken aan lawaai dat non-gouvernementele organisaties, wetenschappers en ontwikkelingslanden hebben gemaakt. En gebed van vele christenen. De support van burgers was groter dan ooit.

Naast de dingen die we al doen, zoals de thermostaat een graadje lager, minder autokilometers en meer OV kilometers maken, groene stroom is het tijd voor meer rigoureuze stappen:

  • Kies bij verkiezingen die politicus of die partij die zich het meest inzet om de klimaatdoelstelling via politieke weg te bereiken;
  • Kies niet de goedkoopst energieleverancier voor je huis, kantoor, verenigingsgebouw of kerk, maar degene die geen fossiele energie opwekt;
  • Vervang koken op gas door elektrisch koken;
  • Verander je mobiliteit, minder fossiele brandstof kilometers, meer eigen kracht en elektrische kilometers.

Er is nu een wereldwijd klimaatcontract, maak zelf een persoonlijk klimaatcontract. En bid voor de overheden, dat zij wijsheid en wegen vinden om concreet aan de doelstellingen van het klimaatcontract te werken, vergeet hierbij je eigen groep en jezelf niet. Vive le Seigneur!

Bert van der Woerd

 

 

 Facebooktwitter