RIDS-Nepal is een lokale Nepalese NGO onder leiding van Alex Zahnd, die al meer dan dertig jaar in Nepal woont en werkt en gemeenschappen helpt met hernieuwbare energiebronnen en energiezuinige houtovens, naast andere activiteiten.

In elk van de gemeenschappen waarmee RIDS-Nepal samenwerkt, introduceren zij de “Familie van 4” – latrines, rookvrije houtovens, LED-verlichting en schoon water. Alex richtte in 2002 RIDS-Nepal op met een groep Nepalese vrienden.

Een familie naast hun houtoven

Alex, een getrainde ingenieur, heeft een energiezuinige rookvrije houtoven ontwikkeld. Hij heeft die, samen met zijn team, al in ongeveer 2500 huizen geïnstalleerd sinds het eerste ontwerp in 1998. Terwijl andere NGO’s hetzelfde ontwerp installeerden in andere gemeenschappen.

Met behulp van de methode voor energiezuinige houtovens van het Climate Stewards Keurmerk, voerde Alex met de RIDS-Nepal-medewerkers een nulmeting uit in vijf dorpen in de regio’s Humla en Jumla in Nepal. Door 122 huishoudens te bezoeken, die geen energiezuinige houtoven hadden, konden we zien hoeveel brandhout huishoudens momenteel gebruiken. Het team heeft ook 122 huishoudens bezocht die al een RIDS-Nepal-kachel hebben om te zien hoeveel brandstof bespaard wordt. Doorgaans verbruikt een huishouden dat overschakelt op een energiezuinige houtoven tot 60% minder brandhout.

We verwachten dat elke houtoven minstens 6,5 ton CO2-uitstoot bespaart per jaar, gedurende een levenstijd van 10 jaar (al weten we uit ervaring dat ze vaak langer meegaan dan dat).

Naast de besparingen op CO2-emissies hebben rookvrije houtovens nog andere voordelen, samen met de gelijktijdig geïnstalleerde projecten “Familie van 4” en later “Familie van 4 PLUS“. Vooral voor de gezondheid zijn er voordelen, omdat huizen niet langer gevuld zijn met de zwarte rook van brandende harsrijke dennen. Daarnaast wordt er tijd bespaard bij het verzamelen van hout – vaak een taak van vrouwen en jonge meisjes.

Climate Stewards gaat in 2 fases de installatie van 125 nieuwe houtovens financieren over de komende 12 maanden. Deze houtovens worden geïnstalleerd in het dorp Syada in Noordwest Nepal.

Het dorp Syada, Noordwest Nepal