Jerónimo Gómez Pérez , van origine Tzeltal, is een van de weinige mensen die Spaans spreekt in zijn gemeenschap. Zijn huis staat in Samaria Kantajal, een dorp met meer dan 200 inwoners. Jerónimo sloot zich in 1997 aan bij het Scolel’te project en bewerkt 1,5 hectare grond.

Voor Jerónimo representeert het project een belangrijke prestatie, vooral op het gebied van gezondheid voor zijn familie, omdat ze geprofiteerd hebben van de efficiënte houtoven en een UV water filter.

Jerónimo beschouwt het inkomen van koolstofvastlegging als een extraatje, dat een welkome aanvulling is voor de financiën van zijn familie. Desalniettemin is hij van mening dat de belangrijkste aanwinst voor hem en zijn familie in de bomen zit opgeslagen. “De meeste bosgebieden in deze omgeving bestaan dankzij het herbebossingsproject”.

Op de linkerfoto zie je Jerónimo in 2012 bij zijn Guanacastle boom. Op de rechterfoto zie je een iets oudere Jerónimo in 2018 bij dezelfde Guanacastle boom, die in 6 jaar tijd 55 centimeter in diameter is gegroeid.

Jerónimo’s vrouw is een van de vele vrouwen die direct geprofiteerd heeft via het Scolel’te programma met efficiënte houtovens.

Wat we doen

In Mexico werken we samen met AMBIO om Plan Vivo gecertificeerde carbon credits van het Scolol’te programma aan te bieden.

Scolel’te betekent “de boom die groeit” in het Tzeltal, een inheemse taal uit de Maya-taalfamilie. Het programma gebruikt een systeem van “Payment for Ecosystem Services” (PES’s), waarbij kleinschalige boerderijen gefinancierd worden voor bebossing, herbebossing en agrobosbouw.

Het “Scolel’te programma voor natuurlijke hulpbronnen management en koolstofvastlegging” is opgericht in 1997 in 9 inheemse Maya gemeenschappen in Chiapas, Zuid Mexico. Map of the Scolel'te programmeNu, met een looptijd van meer dan 17 jaar, is Scolel’te een van de meest ervaren programma’s op dit gebied in Mexico en wereldwijd. (AMBIO is een non-profit coöperatie opgericht in 1998 met als doel het ontwikkelen en promoten van het Scolel’te programma).

Vanaf 2013 namen meer dan 1200 kleine landbouwbedrijven deel aan het programma, verspreid over meer dan 90 gemeenschappen en een gebied van 7642 hectare. Momenteel wordt er door Scolel’te ongeveer 30.000 tCO2e per jaar vastgelegd. De komende tijd zal dit nog verder toenemen.

De activiteiten die koolstof vastleggen door de deelnemers zijn geregistreerd, gecontroleerd, geëvalueerd en gerapporteerd via Plan Vivo. Plan Vivo is een kader om gemeenschappen te ondersteunen om hulpbronnen duurzaam te beheren, met oog op het klimaat, levensonderhoud en ecosystemen. Bostechnici helpen de boeren eigen landbeheerplannen te maken, bekend als “Planes Vivos”. Dit systeem is voorzien van onafhankelijke controle in alle stadia voor transparantie en verifieerbare mechanismen meten de koolstofvastlegging.

Coffee BeansIn veel gevallen kiezen boeren ervoor bomen te planten als onderdeel van het agrobosbouw systeem. Dit integreert bomen met maïs, bonen, koffie, fruitbomen en weide, waardoor een maximale opbrengst wordt behaald voor kleine percelen en tegelijk schaduw wordt gecreëerd voor de jonge zaailingen. Elke participant kiest een systeem die aan hun eigen behoeften voldoet.

Zowel het Scolel’te programma als AMBIO hebben diverse andere initiatieven geïntroduceerd om de condities in het huishouden te verbeteren. Een van deze initiatieven is de installatie van efficiënte houtovens. De ovens stoten minder CO2 uit en verminderen longproblemen en oogziekten bij vrouwen en kinderen. Deze ovens worden niet gezien als gecertificeerde CO2 vastleggende activiteiten onder de Plan Vivo standaard, maar ze worden toch toegevoegd om bredere voordelen aan de gemeenschappen te bieden.

AMBIO heeft ook andere vormen van duurzame technologieën geïntroduceerd voor landelijke gemeenschappen, zoals UV waterfilters en zonnekokers die beide de vraag naar hout reduceren en de gezondheidsomstandigheden verbeterd.

Het Scolel’te project biedt meerdere voordelen:

  • Behoud van inheemse flora en fauna
  • Herbebossing met 25 inheemse boomsoorten
  • Creatie en verbetering van ecologische (verbindings)zones
  • Creatie en verbetering van habitat voor trekvogels
  • Capaciteitsopbouw in grondgebruiksplanning, milieubesef en gemeenschapsorganisatie voor landelijke gemeenschappen
  • Bijdragen aan een duurzaam levensonderhoud en klimaatadaptatie in landelijke gemeenschappen
  • Verbeterde gezondheidsomstandigheden (vooral voor vrouwen en kinderen) door een parallel programma met efficiënte houtovens, UV waterfilters en zonnekokers

Alle Scolel’te foto’s zijn gemaakt door Britt Basel en zijn met toestemming gebruikt.