Prosper Antwi van A Rocha Ghana schrijft over recente activiteiten op een Climate Stewards-locatie:

“Onze locatie van 3 hectare in Ahinsan, Kumasi, draagt bij aan onderzoek. De locatie was aanvankelijk een afval- en vuilstortplaats die bedreigd werd door uitbreiding van de stad. Nu staat er een mix van 1.100 inheemse boomsoorten: 35% Nauclea diderrichii (Kusia), 35% Terminalia superba (Ofram), en 30% Ceiba pentandra (Kapok).

Deborah laat zien hoe je DBH meet – Nsutaman School

De locatie ligt vlakbij de Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST). Studenten bosbeheer gebruiken het bos geregeld als praktische leeromgeving. Dit betekent dat studenten niet ver hoeven te reizen om inheemse bomen te bestuderen – waarmee ook de CO2-uitstoot van de busreis bespaard wordt.

Martha, een vierdejaarsstudent bosbeheer heeft schattingen gemaakt over de vastlegging van koolstof bij de bomen op het terrein. Hiervoor heeft ze onder andere de DBH (diameter op borsthoogte), kroondiameter en hoogte van de bomen gemeten. Een recent bezoek toonde aan dat de grootste boom een DBH heeft van 79,80cm (Ceiba) en de kleinste boom een DBH heeft van 13,04cm (Terminalia).”

Ben en Martin bij een Kapok op de Asamama Site, geplant in 2007

Deborah heeft hart voor de schepping en werkt samen met de A Rocha Ghana School Clubs in Ashanti – en helpt studenten als Martha. Ze is een bèta-student die een belangrijke natuurbeschermer in Ghana wil worden. Toen ze in 2010 bij KNUST ging studeren, hoorde ze over onze school clubs. Ze werd lid en was a snel adjunct-secretaris en later secretaris-generaal. Daarnaast is ze vrijwilliger geweest bij het kantoor van A Rocha in Kumasi.

Deborah heeft jongere KNUST-studenten geholpen bij het leren over onderwerpen als dendrometrie, identificatie van bomen, plantagebeheer, koolstofberekeningen, bewustmaking en het netwerken in de lokale gemeenschap voor natuurbehoud. Ze studeerde af in de beste 2% van haar klas en werd geselecteerd uit meer dan 1.000 sollicitanten om West-Afrika te vertegenwoordigen in het Youth Forum for People and Wildlife in South Africa in 2017. Mensen als Deborah zijn cruciaal voor het succes van onze school clubs, omdat ze bereid zijn hun kennis te delen en jonge studenten te inspireren om meer te leren en te bereiken.

Wat we doen

Sinds 2007 werkt Climate Stewards samen met A Rocha Ghana, toen we een aantal kleinschalige boomaanplantprojecten begonnen. Het planten en beheren van deze nieuwe mini-bossen heeft 3 voordelen:
• Vastleggen van koolstof
• Verbetering van het levensonderhoud
• Herstel van de biodiversiteit
Ondertussen hebben we met A Rocha Ghana meer dan 33.000 bomen geplant op 16 locaties met een oppervlakte van 91 hectare. Deze bomen absorberen in 50 jaar 14.845 ton CO2. De bomen zijn inheemse soorten die passen in het klimaat, zoals mahonie, kapok, dawadawa en ebbenhout. Daarnaast was 10% van de bomen een commercieel gewas, zoals cashew, mango of citrus. Ondertussen zijn de bomen tot grote hoogte gegroeid en is het bladerdek gesloten. Het enige wat de bomen nu nog nodig hebben is permanente controle. We financieren niet meer de aanplant van nieuwe bomen. Dit is echter niet het einde van het verhaal.

De boomaanplant rondom Kumasi werd uitgevoerd in samenwerking met 10 verschillende scholen en 1 universiteit. Docenten van die scholen dragen de verantwoordelijkheid voor het beheer van de mini-bossen en voor de school clubs die leren over de bomen.