Niet arm en niet rijk

Wij hebben het geluk dat we niet al te veel inkomsten hebben, maar ook niet te weinig, we leven zogezegd op het scherp van de snede. En eigenlijk is dat wel mooi. Voor mijn gevoel hebben we hierdoor geleerd, als eerste dat minder inkomsten geen belemmering hoeven te zijn voor het zorgen voor de schepping en als tweede dat inkomsten voor een groot gedeelte ook niets te maken hebben met de al dan niet zorgzame keuzes die je maakt.

Waar hebben die keuzes dan wel mee te maken? Indirect natuurlijk wel met financiën, want meer of minder financiën geven voor veel mensen een gevoel van meer of minder ruimte in hun hoofd. De vraag die daarachter ligt is echter: hoe belangrijk is geld voor jou?

Als het te belangrijk is voor je zal het lastiger zijn je levensstijl aan te aanpassen omdat je niet de ruimte ervaart om iets aan te passen. Als wij in ons huishouden een keuze moeten maken met betrekking tot onze levensstijl dan komen we altijd deze drempel tegen en elke keer moeten we die opnieuw nemen. Een voorbeeld is de aanschaf van wasbare luiers voor onze kinderen. Het is best wel een uitgave, maar als je ze aanschaft dan bespaar je heel veel. Zo’n aanschaf vraagt van je dat je op de lange termijn denkt. Hoe zorg je dat die ruimte er is? Bij ons heeft dat alles te maken met de vraag hoe belangrijk God voor ons is en of onze doelen bij Hem vandaan komen.

Met God hoeft het leven niet overdadig ingevuld te worden, met God genieten we ook gepast, met God ervaren we geen blijvende tekorten, met God maken we ons geen zorgen voor de dag van morgen. Ik vind Spreuken 30:8-9 mooi in dit verband.

Binnen onze kerk zetten Nienke en ik ons samen in voor zorgzaamheid met Gods schepping. En als we hier mee bezig zijn dan zal het bovenstaande datgene zijn wat we willen uitdragen. Hierbij willen we echter ook rekening houden met de ruimte en urgentie die mensen al dan niet ervaren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de hele gemeente die ruimte ervaart? In eerste instantie door te luisteren. Een aantal weken geleden heb ik daarom voor het eerst, tijdens een zondagse dienst, met een videocamera aan een aantal gemeenteleden gevraagd: hoe belangrijk is zorgen voor de schepping voor jou? Als die verhalen verzameld zijn kunnen we daarover met elkaar in gesprek gaan.

Binnen de zorg, waar ik werk, zijn er een aantal deugden die belangrijk zijn. Opmerkzaamheid is er 1 van: het juiste midden tussen bemoeizucht en afzijdigheid. Als we binnen kerken aandacht voor ons thema willen dan zullen we deze deugd moeten hanteren. Geen blinde ijver en ambitie, maar ook niet doen alsof er niets aan de hand is met de wereld die ons allemaal, rijk of arm, aangaat. Zo gaan we door.

Johannes en Nienke Schouten

Facebooktwitter