Hoop

Hope

Vlak voor de aanslagen in Parijs was ik begonnen met het schrijven van een blog over hoop. De dagen erna lukte het me niet de blog af te maken. Het was een hectische tijd waarin verschillende activiteiten werden afgelast, zoals de klimaatmars van zondag 29 november (en van 12 december). Daarom lopen we komende zondag in Amsterdam mee met de Klimaatparade. Ondanks deze veranderingen blijft het thema ‘hoop’ passen. We praten nu niet alleen over hoop op een goede afloop voor de klimaatonderhandelingen, maar ook over hoop op een vreedzame wereld.

Als we kijken naar de afgelopen klimaattoppen, lijkt de hoop op een overeenkomst een verwachting tegen beter weten in te zijn. Natuurlijk hopen we dat regeringsleiders moed durven tonen en inzien dat niks doen geen optie is. Tijdens de Klimaatloop in Ede beargumenteerde Reinier van den Berg dat we niet al onze hoop op Parijs moeten vestigen, zoals we ook niet al onze hoop moeten vestigen op Den Haag. Als wij actie willen, moeten wij in actie komen. Wanneer je als individu actie onderneemt kan het voelen alsof het weinig bijdraagt aan het gehele plaatje. In je eentje zul je klimaatverandering niet stoppen, maar je actie kan wel een teken van hoop zijn. Zoals een pastoor predikte: onze acties moeten we niet zien als een druppel op de gloeiende plaat, maar als een mosterdzaadje. God kan onze kleine acties gebruiken voor grote plannen. Dat is onze hoop. Die hoop is niet een verwachting tegen beter weten in, maar een zekerheid in Zijn beloften, zoals geschreven in Hebreeën 6:19: “De hoop is het veilige en vaste anker voor onze ziel.”.

Komend weekend zullen honderdduizenden mensen de straat op te gaan tijdens de Global Climate March. Helaas niet meer in Parijs, maar wel in Londen, New York en Amsterdam en zelfs in Middelburg en Wageningen. Veel mensen vinden dat er meer moet gebeuren om klimaatverandering te stoppen. Door met zoveel mensen samen de straat op te gaan, geven we een stem aan de schepping en aan de mensen in ontwikkelingslanden die lijden onder de gevolgen van klimaatverandering. Als je ook wilt meelopen, dan kun je hier een evenement in je buurt vinden. Op dinsdag 1 december tussen 14.00 uur en 15.00 uur doen we mee aan de Prayer Chain voor de klimaattop.

Ik wil deze blog afsluiten met het volgende gebed:

God, door wie de zachtmoedigen zich laten leiden in hun oordeel, en die voor de gelovigen licht laat schijnen in het donker: Schenk ons in al onze twijfels en onzekerheden de genade om te vragen wat u wilt dat we doen. Geef dat de Geest van wijsheid ons behoedt voor verkeerde keuzes, dat we in uw licht perspectief zullen zien en op uw rechte pad niet zullen struikelen; door Jezus Christus onze Heer. Amen.

(Prayers for the Natural Order 58, vertaald in Themapakket A Rocha 2015)

Veraniek Veldstra

Facebooktwitter