Hoe het werkt... » Compenseer de rest

offset_circleWanneer je zo veel mogelijk je voetafdruk gereduceerd hebt, zal er een hoeveelheid onvermijdelijke emissies over blijven. CO₂ compensatie is een manier om hier iets mee te doen – het geeft ons de mogelijkheid te compenseren voor de negatieve impact die onze uitstoot heeft door een mitigatie project te steunen waarmee dezelfde hoeveelheid CO₂ uit de lucht wordt genomen. CO₂ kan worden vastgelegd door boomaanplant, de groei van CO₂ kan worden gereduceerd door fossiele brandstoffen te vervangen door hernieuwbare.

Volgens het Britse Committee on Climate Change moet ieder van ons, wanneer we de onder de maximale opwarming van 2°C (t.o.v. het niveau voor de industriële revolutie) willen blijven, zijn emissies met 50% reduceren – een ecologische voetafdruk van 2 ton per persoon per jaar. Vooralsnog lijkt dit doel nagenoeg onhaalbaar.

CO₂ compensatie biedt de mogelijkheid met de overgebleven emissies om te gaan. Het World Resource Institute definieert CO₂ compensatie als ”[een] unit van koolstofdioxide-equivalent (CO₂e) dat gereduceerd, voorkomen of gecompenseerd wordt voor emissies die ergens anders uitgestoten worden”.

Niet iedereen is voorstander van CO₂ compensatie – het wordt dan vaak vergeleken met pauselijke aflaat en beschreven als een gevaarlijke afleiding. Deze valide zorgen komen door eerdere CO₂ compensatie projecten met dubieuze archieven over landrechten en het planten van één soort bomen. Climate Stewards steunt alleen projecten die op gemeenschapsniveau meerdere voordelen bieden, zoals het verbeteren van de biodiversiteit door het planten van inheemse bomen, het verbeteren van het levensonderhoud van mensen door te betalen voor het planten en onderhouden van bomen, en in het geval van energiezuinige houtovens, het verbeteren van gezondheid.

Wij geloven dat CO₂ compensatie een nuttige tool is als korte- en middellange termijn actie in strijd tegen klimaatverandering. Het is zeker niet het enige dat we zouden moeten doen, maar het kan hand-in-hand werken met projecten die de energie-efficiëntie van huidige technologieën verbeteren, hernieuwbare energie gangbaar maken en de politieke actie om emissies op landelijk en internationaal niveau te verminderen – we kunnen onze politici houden aan de beloftes die ze hebben gedaan tijdens COP21.

Compenseren:

  • Onderwijst mensen over de rol van CO₂ in klimaatverandering door het te betalen bedrag te verbinden met CO₂ emissies.
  • Het zet mensen aan om niet meer machteloos deel van ‘het probleem’ te zijn maar deel van een kleine, maar belangrijke, gemeenschappelijk oplossing.
  • Is geen vrijbrief om te vervuilen maar een verantwoordelijke keuze om om te gaan met onvermijdelijke emissies.
  • Brengt meerdere voordelen – biodiversiteit, gezondheid en levensonderhoud

Wanneer je hebt besloten om bij ons te compenseren kun je je ecologische voetafdruk uitrekenen met onze calculator. Het geld dat je doneert voor CO₂ compensatie wordt gebruikt om mitigatie projecten wereldwijd te ondersteunen.

Hoe het werkt - alle pagina's: