De uiterste grenzen van de aarde

Door Jan Harmsen Ooievaar

In mijn studententijd ben ik geboeid geraakt door de opdracht aan de mensheid zoals die in Genesis 1: 28 wordt beschreven: Jullie moeten kinderen krijgen. Zorg ervoor dat er overal op aarde mensen komen. Jullie moeten de baas zijn over de aarde. En ook over de vissen in de zee over de vogels in de lucht en over alle dieren van het land.

Dat met dat de baas zijn wordt bedoeld, verantwoordelijkheid nemen en beschermen, was mij wel duidelijk. Maar hoe kan je dat nou doen over de vogels en de vissen? Mijn dochter Maaike, die theologie heeft gestudeerd, zei dat daarmee wordt bedoeld dat de mens over alles verantwoordelijkheid moet nemen. De vogels in de lucht en de vissen in de zee zijn de uiterste grenzen van de aarde.

longhorn-cowfish-375110_640Heel lang leek mij dit toch een te grote opdracht. De laatste twintig jaar is het mij echter duidelijk geworden dat de mensheid inderdaad verantwoordelijkheid gaat nemen voor de bescherming van de atmosfeer en van de oceanen. Denk aan het Kyoto protocol en heel recent aan het plan van president Obama om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Denk aan de plannen om de ‘plastic soep’ in de Stille Oceaan aan te gaan pakken.

Wat mij ook bijzonder boeit is de combinatie van bescherming van de schepping en het begaan zijn met de medemens, zoals dat is beschreven in het Brundtland rapport: Our common future. De zorg voor onze naaste is een groot gebod van onze Heer.

In mijn colleges voor studenten uit alle delen van de wereld blijkt dat ze snel te motiveren zijn om creatieve duurzame oplossingen te genereren en om in hun verdere loopbaan een bijdrage te gaan leveren aan duurzame ontwikkeling.

Dat ik als christen een diepe motivatie vanuit de Bijbel heb ontvangen om aan duurzame ontwikkeling bij te dragen stemt mij dankbaar. Het is ook fascinerend dat de grootse opdracht aan de mensheid om verantwoordelijkheid te nemen voor de atmosfeer en de oceanen nu voor het eerst in dit millennium gestalte krijgt.

Jan Harmsen

Jan Harmsen is onafhankelijk adviseur duurzame innovatie, docent duurzaam ontwerpen aan de Technische Universiteit van Delft en member of the board of trustees of Climate Stewards International.

Facebooktwitter