Een veelvoorkomend fornuis – Uganda

Een hooikist is een geïsoleerde mand die voorverwarmde gerechten blijft koken, waardoor de kooktijd op een vuur met 3 stenen of op een verbeterd fornuis wordt verkort. Huishoudens met een hooikist verbruiken minder brandstof. Hooikisten zijn eenvoudig te maken en gaan lang mee.

Andere voordelen van hooikisten zijn:
• Besparing van tijd en geld bij het kopen of verzamelen van houtskool of brandhout.
• Verbetering van de veiligheid voor vrouwen en kinderen. Het verzamelen van brandhout is een taak die vaak aan vrouwen en kinderen wordt toevertrouwd en naarmate de hoeveelheid lokaal beschikbaar brandhout afneemt, moeten ze verder van huis reizen. Daardoor brengen ze zichzelf in gevaar.
• Vermindering van ontbossing. Minder vraag naar brandhout en houtskool betekent dat beboste gebieden meer kans hebben om te herstellen en opnieuw te groeien.

Een project ontwerpen

Om de besparing van CO2-uitstoot van hooikisten in een gemeenschap te kwantificeren, is het noodzakelijk om vast te stellen wat de “voordat-we-begonnen” situatie is. Dit wordt gedaan door middel van een nulmeting van een representatieve steekproef van de gemeenschap die de hooikisten zal ontvangen. Je kunt onze complete methodologie downloaden en lezen.

Hooikisten zijn makkelijk te maken – Uganda

Nulmeting
De nulmeting is cruciaal voor zowel het succes als de levensvatbaarheid van een project. Om emissiereducties te claimen, moeten we kunnen aantonen dat de introductie van een hooikist ertoe zal leiden dat huishoudens minder hout of houtskool gebruiken en bijgevolg hun CO2-uitstoot verminderen. Zodra een projectgebied is geïdentificeerd, moet worden nagegaan welke soorten en hoeveelheden brandstof worden gebruikt. Degene die de nulmeting uitvoert weegt met een weeghaak hoeveel hout er normaal gesproken per dag of per week gebruikt wordt voor alle huishoudelijke taken.

Als we eenmaal gegevens hebben over de gezinsgrootte en het brandstofverbruik, is het mogelijk om de gemiddelde besparingen op CO2-uitstoot te schatten. Om te zien of het project een haalbaar CO2-compensatieproject is kijken we naar de totale besparing op de levensduur van een hooikist (ongeveer vijf jaar) en de kosten van het maken, trainen en ondersteunen.

Het wegen van brandhout – Uganda

Monitoring
Zodra de hooikisten in gebruik zijn, voeren onze partners regelmatig monitoringonderzoeken uit om ervoor te zorgen dat de hooikisten in goede staat zijn en goed gebruikt worden. Bovendien gaan onze partners terug en meten de brandstof die in huishoudens wordt gebruikt. Ze vergelijken dit met de nulmeting, om te controleren of de geclaimde emissiereducties daadwerkelijk worden bereikt.

Een succesvol project opzetten

Het belangrijkste onderdeel van elk project zijn de mensen die erbij betrokken zijn. De huishoudens die een hooikist ontvangen moeten het doel van het project begrijpen en zich committeren aan het gebruik en onderhoud van de hooikisten. De projectpartner moet verbonden zijn met de gemeenschappen waarmee ze werken en moet kunnen reageren op de specifieke eisen van een CO2-compensatieproject.

Eén van de belangrijkste eisen is tijd – onze berekeningen gaan ervan uit dat de hooikisten ten minste vijf jaar meegaan. De projectpartner moet de verantwoordelijkheid nemen voor het project gedurende de gehele levensduur om de CO2-besparingen te realiseren die bij de start van het project zijn geschat.