Traditioneel open vuur met 3 stenen

Bijna de helft van de wereldbevolking kookt nog steeds op een open vuur met 3 stenen. Dat is inefficiënt, gevaarlijk en schadelijk voor de gezondheid. Energiezuinige houtovens, die geïsoleerd en afgesloten zijn, verminderen de hoeveelheid brandstof met maximaal 50% en verminderen daarom de CO2-uitstoot.

Andere voordelen van energiezuinige houtovens zijn onder meer:

  • Het gezin bespaart geld en tijd aan het kopen of verzamelen van houtskool of brandhout.
  • Minder rook – dit zorgt voor een betere luchtkwaliteit binnen en een lagere kans op bepaalde long- en oogziekten.
  • Verhoogde veiligheid voor kinderen – kleiner risico op brandwonden bij het vallen tegen een houtoven vergeleken met vallen in een open vuur.
  • Verbetering van de veiligheid voor vrouwen en kinderen – het verzamelen van brandhout is vaak een taak van vrouwen en kinderen. Als ze ver van huis moeten reizen voor hout brengen ze zichzelf in gevaar.
  • Vermindering van ontbossing in de omgeving – minder vraag naar brandhout en houtskool betekent dat bosgebieden meer kans hebben om te herstellen en opnieuw te groeien.

Een project ontwerpen

Om de besparing van CO2-uitstoot van houtovens in een gemeenschap te kwantificeren, is het noodzakelijk om vast te stellen wat de “business as usual” of de “voordat-we-begonnen” situatie is. Dit wordt gedaan door middel van een nulmeting van een representatieve steekproef van de gemeenschap die de houtovens zal ontvangen. Je kunt onze complete methodologie downloaden en lezen.

Nulmeting
De nulmeting is cruciaal voor zowel het succes als de levensvatbaarheid van een project. Om emissiereducties te claimen, moeten we kunnen aantonen dat de introductie van een houtoven ertoe zal leiden dat huishoudens minder hout of houtskool gebruiken en bijgevolg hun CO2-uitstoot verminderen.

Interview voor nulmeting van houtovens, Uganda

Zodra een projectgebied is geïdentificeerd, is het noodzakelijk om meer te weten te komen over de soorten en hoeveelheden brandstof die zij gebruiken.

Informatie over het brandstofverbruik wordt verzameld door huishoudens te vragen hoeveel hout ze doorgaans op een dag of week gebruiken voor al hun huishoudelijke behoeften. Met een weeghaak wordt gemeten hoeveel hout ze gebruiken. Doordat de nulmeting wordt uitgevoerd door iemand die bekend is met de gemeenschap, kunnen zij inschatten of de hoeveelheden logisch zijn.

Als we eenmaal gegevens hebben over de gezinsgrootte en het brandstofverbruik, is het mogelijk om de gemiddelde besparingen op CO2-uitstoot te schatten. Om te zien op het project een haalbaar CO2-compensatieproject is kijken we naar de totale besparing op de levensduur van een houtoven (meestal vijf jaar) en de kosten van het maken, trainen en ondersteunen.

Monitoring
Zodra de houtovens in gebruik zijn, voeren onze partners regelmatig monitoringonderzoeken uit om ervoor te zorgen dat de houtovens in goede staat zijn. Bovendien gaan onze partners terug en meten de brandstof die in huishoudens wordt gebruikt. Ze vergelijken dit met de nulmeting, om te controleren of de geclaimde emissiereducties daadwerkelijk worden bereikt.

Het wegen van dagelijkse hoeveelheid hout, Uganda

In sommige gevallen blijkt dat families niet helemaal gestopt zijn met het gebruiken van een open vuur met 3 stenen – ze kunnen een combinatie van verschillende kooktoestellen gebruiken voor verschillende taken en locaties. Dit wordt meegenomen in de controlemeting. Er wordt gemeten wat er werkelijk aan brandstof bespaard is door het gebruik van de energiezuinige houtoven.

Een succesvol project maken

Het belangrijkste onderdeel van elk project zijn de mensen die erbij betrokken zijn. De huishoudens die een energiezuinige houtoven ontvangen moeten het doel van het project begrijpen en zich committeren aan het gebruik en onderhoud van de houtovens.

De projectpartner moet verbonden zijn met de gemeenschappen waarmee ze werken en moet kunnen reageren op de specifieke eisen van een CO2-compensatieproject.

Eén van de belangrijkste eisen is tijd – onze berekeningen gaan ervan uit dat de houtovens ten minste 5 jaar meegaan. De projectpartner moet de verantwoordelijkheid nemen voor het project gedurende de gehele levensduur om de CO2-besparingen te realiseren die bij de start van het project zijn geschat.