Advent
Over de hele wereld bereidt men zich voor op het kerstfeest. Het is een soort nieuw begin. In de kerken start een nieuw jaar en bereidt men zich voor op de viering van de geboorte van Jezus. Een keerpunt in de wereld wordt herdacht. De verstoorde relatie tussen God en de wereld wordt hersteld. Die belofte van herstel is in de bijbel meerdere malen verwoord; niet in de laatste plaats na de zondvloed met Noach, de eerste schepping (1.0) was mislukt.

Elke keer als de mens er een potje van maakt, wordt er ingegrepen en belooft God herstel. We leven nu als het ware in schepping 2.0. Na de zondvloed belooft God: nooit zal de aarde worden weggevaagd en Ik zelf sta voor continuïteit, voor duurzaamheid. De aarde is bestemd om lang te bestaan. Deze garantie betekent dat we ons niet gek hoeven laten maken en dat we de tekenen van de tijd serieus moeten nemen. God is trouw, geduldig en Hij is uit op genade. Het probleem blijft, de mens.

God heeft zich laten zien en keert zich met zijn liefde en trouw tot de wereld, planeet aarde. Dat is leidend voor de toekomst van deze aarde. Laat je hierdoor bewust worden en inspireren om verantwoordelijk en hoopvol te leven op deze aarde. Let op je energie verbruik, op je relatie met mensen, dieren, planten en grondstoffen. Het grote verhaal van de bijbel: schepping, de infectie van de aarde met de slechtheid van de mens, en na de zondvloed de doorstart van planeet aarde (schepping 2.0) betekent iets voor onze verantwoordelijkheid. In een wereld van sombere voorspellingen staat de inspirerende belofte van God als een huis.

Er is een toekomst voor de schepping. God staat garant voor leven op deze planeet. Hij doet met zijn belofte een appèl op het nemen verantwoordelijkheid, trouw te zijn voor de aarde. De boodschappen van Carl Sagan, Al Gore, Wubbo Ockels is dat de aarde op het spel staat, dat niemand ons gaat helpen, dat we nergens anders heen kunnen en dat wij de aarde moeten redden. Zij stellen dat geloof, bewustwording de start voor het op gang komen van verandering. Menselijk gedrag tast de kwaliteit van het leven aan, beïnvloedt het klimaat. De profeten uit de bijbel leggen dit verband al, het ene bloedbad volgt op het andere en dan sterven zelfs de vissen in de zee uit (Hosea).

Het is een opdracht om vooruit te kijken en ook om terug te kijken, te steunen op die belofte van continuïteit, duurzaamheid. Let ook op de tekenen van de tijd: opwarming van de aarde, zeespiegelstijging. En laat je inspireren door Gods goedheid: God houdt vast aan zijn schepping, zou je dan nog de schepping verpesten? Energieverbruik, hulp aan voedselbank, eigen eetpatroon, adopteren van een kind ….., het is allemaal toeleven naar de nieuwe komst van Jezus, advent voor schepping 3.0.
Dit blog is geïnspireerd door een preek van www.hansjanroosenbrand.nl

Bert van der Woerd